Wat is stress

Wat is stress en wat kun je er mee? Stress is de uiting van het gedurende een bepaalde tijd onder spanning en druk staan wat zich kenmerkt door twee oorzaken

  1. Niet met de eigen natuurlijke stroom mee gaan op het tempo wat men zelf voor ogen heeft
  2. niet bewegen in de richting die men voor ogen heeft

Als de periode waarin men op bovengenoemde stand leeft en werkt lang genoeg is spreken we van stress. Wanneer deze periode telang is geworden kunnen gezondheidsklachten worden ontwikkeld maar ook spanningsklachten zoals een burn-out. Algemeen wordt aanvaard dat bepaalde druk of spanning nodig is om tot prestaties te komen. Maar dit geldt niet voor iedereen.
Stress hangt vaak samen met klachten die lichamelijk of geestelijk hun uitwerking kunnen hebben en als negatief worden geschouwd. Men kan het dus totaal een andere kant op bewegen op een hele hoge snelheid en het prima naar de zin hebben zoals in een raceauto. Als dat comfortabel aanvoelt is er niets aan de hand maar als men angstig wordt is er spraken van stress.
Er zijn verschillende stresstesten die aan geven hoe groot de kans is op stress voor een persoon in een bepaalde situatie. De kans op stress heeft net zo vaak met de werksituatie of omgeving te maken als met wat er in de privé situatie van de medewerker speelt op dat moment. Het is dus goed om te beseffen dat de huidige staat waarin men beweegt alles bepalend is voor de vorming van stress.